AVG Compliancy binnen jouw organisatie

Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan

GROENOp 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Hiermee is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komen te vervallen.

De AVG geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie. Dit is onafhankelijk van of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. Als ondernemer moet je dan ook aan de eisen van de AVG wetgeving voldoen.

De multidisciplinaire aanpak van Bol Adviseurs

Het privacyvraagstuk dat de AVG oproept, is complex en vraagt om een brede kennis van verschillende onderwerpen. De meeste organisaties hebben deze expertise echter niet in huis.

In de praktijk zien wij vaak dat één iemand binnen een bedrijf zich bezig heeft gehouden met de richtlijnen van de AVG. Dit gebeurt dan veelal vanuit de expertise van deze persoon, waarna andere belangrijk onderdelen van de organisatie over het hoofd gezien zijn. Deze incomplete aanpassing levert een vals gevoel van veiligheid op. Het bedrijf voldoet immers niet volledig aan de AVG wetgeving.

logo-New-Day-Risk-ServicesBol Adviseurs werkt samen met NewDay IT Risk & Assurance Services om jouw bedrijf AVG compliant te maken. Deze dienst AVG Compliancy kenmerkt zich door een multidisciplinaire benadering waarbij meerdere specialisten samenwerken binnen een speciaal voor jou samengesteld klantteam.

Wij kijken naar welke kennisdomeinen belangrijk zijn voor de AVG Compliancy binnen jouw organisatie. Een klantteam kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Een jurist
  • Een informatiebeveiligingsdeskundige
  • Een ethical hacker
  • Een data-analist
  • Een communicatiedeskundige

 Het voordeel van een dergelijk samengesteld klantteam is dat wij hiermee meerdere expertises beschikbaar kunnen stellen – expertises die je anders afzonderlijk in zou moeten huren én moeten aansturen. Het aantrekken van afzonderlijke expertises is bovendien veelal duur en tijdrovend.

AVG Compliancy en jouw organisatie

Wanneer je organisatie niet voldoet aan de wetgeving van de AVG riskeer je een boete. In onze ogen is het echter nog erger dat je bedrijf onherroepelijk imagoschade zal oplopen. Nu het privacy-aspect voor veel mensen steeds belangrijker wordt bij het kiezen voor producten en diensten, is dit een risicofactor die niet onderschat mag worden.

Wij kijken graag samen met jou naar de huidige stand van zaken rondom de AVG binnen jouw organisatie. In een persoonlijk adviesgesprek kunnen we uitgebreid ingaan op het onderwerp AVG Compliancy.  

Controler  IT-specialist

Ben je geïnteresseerd in een persoonlijk adviesgesprek? Maak dan snel een afspraak door hiernaast je gegevens achter te laten. Ook kun je contact opnemen met IT-auditor Thijs Peeters.

t.peeters@boladviseurs.nl
+31 (0)24 366 69 50

Persoonlijk advies aanvragen